EEG biofeedback - tréninková metoda pro mozek

Pacienti se specifickými problémy učení, poruchami spánku či piloti letadel. Ti všichni mohou s úspěchem využít terapeutickou metodu pro zlepšení mentálních funkcí EEG biofeedback. Mezi její výhody patří například, že je bez vedlejších účinků, účinky jsou trvalé a lze ji bez obav kombinovat s jinými druhy léčby.

EEG biofeedback funguje na principu zpětné vazby. Přístroj EEG sleduje mozkové vlny pacienta. Ten na základě zpětné vazby může činnost svého mozku korigovat.

Historie biofeedbacku

Profesor Barry Sterman zkoumal v 60. letech v Los Angeles průběh spánkového cyklu u koček. Při tom náhodou přišel na to, že pokud kočky očekávají nějaký druh odměny, jsou schopny korigovat svou EEG křivku.

V té době NASA začala do vesmíru vysílat své první astronauty. Ti zde ovšem v reakci na látku uvolňovanou pří spalování paliva dostávali epileptické záchvaty. Sterman byl osloven, aby určil množství látky, která záchvaty vyvolává. Pro tento účel využil profesor Sterman mimo jiné i kočky z předchozího experimentu. Tehdy zjistil, že tyto kočky mají výrazně vyšší odolnost vůči dané chemické sloučenině než ostatní kočky.

Netrvalo dlouho a metoda byla úspěšně vyzkoušena na pacientovi trpícím epilepsií. Postupem času došlo k rozšíření metody léčby na poruchy spánku, koncentrace atd.

Na co biofeedback pomáhá

Problémy, proti kterým biofeedback pomáhá::

 • poruchy pozornosti
 • hyperaktivita
 • poruchy učení (dyslexie, dysgrafie,…)
 • vývojové vady řeči
 • poruchy spánku
 • epilepsie
 • závislost na alkoholu, drogách, lécích
 • manažerský stresový syndrom
 • úzkostné stavy a deprese
 • tréma
 • bolest hlavy

Jak probíhá biofeedback

Pacientovi jsou k hlavě připojeny elektrody a jeho mozková činnost je zaznamenávána přístrojem. Speciální software snímanou aktivitu převádí do formy počítačové hry (autíčko na dráze, balónek hopsající na plošině, stíhačka letící v kaňonu). Pacient hru ovládá pouze pomocí svého mozku.

Narůstá-li aktivita v žádoucím pásmu mozkových vln, hra pacienta odměňuje. Zvyšuje-li se v nežádoucím pásmu, děje se opak. Například pokud je pacient soustředěný, autíčko jede a hráč získává body. Pokud je napjatý autíčko se nerozjede nebo se zastaví, je-li nepozorný, autíčko vyjíždí z dráhy.

Mozek se tak učí nové, vhodnější frekvence mozkových vln. Postupně si je osvojuje a začíná je používat automaticky.

Před zahájením samotné terapie se provádí úvodní vyšetření. Určuje se problém a funkce, které je třeba zlepšit. Stanovuje se očekávaná délka terapie. Krátkodobá terapie zahrnuje zhruba 20 sezení, střednědobá 40 až 60 a dlouhodobá 90 a více. Jedno sezení trvá v průměru 30 až 40 minut a bývá mezi nimi vždy několik dní pauza.

Těsně před koncem terapie se zařazuje delší pauza (několik týdnů až měsíců), kdy se testuje trvalý efekt terapie.

Metoda EEG biofeedbacku je dle závažnosti léčeného problému účinná zhruba v 60 až 90 procent případů.

EEG biofeedback - tréninková metoda pro mozek patří do témat

Přidat příspěvek k tématu

* Povinné pole

Poruchy chování a učení patří do témat

Adresář

Diskutujte na téma Poruchy chování a učení

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku