Nemoc "zlobivých" dětí

Před několika lety si s dětmi trpícími poruchami učení nebo pozornosti učitelé ani rodiče nevěděli rady. Většinou byly považovány za neposlušné, nezvladatelné a hloupé. Mnohdy končily i v pomocných třídách a nikoho nezajímalo, co je příčinou jejich přehnaného zlobení.

Pro učitele představovaly takové děti jen problém, protože rušily ostatní. Postupně se přístup k nim měí a je jim věnováno stále více pozornosti. Ve chvíli, kdy je nějaké dítě příliš neposedné, nedokáže udržet pozornost a má s učením dlouhodobě problémy, začíná se uvažovat o LMD neboli o vývojových poruchách chování.

Termín LMD čili lehká mozková dysfunkce se v dnešní době nahrazuje pojmy ADD (attention deficit disorder) – porucha pozornosti a ADHD (attention deficit hyperaktivity disorder) – porucha pozornosti s hyperaktivitou.

Porucha pozornosti, nebo zlobení?

To, zda dítě jen zlobí, nebo se jedná o některou z těchto poruch, určí psychiatr, neurolog nebo psycholog. Na základě vyšetření a zprávy lékaře učitel vyhotoví individuální plán výuky, který posléze probere s rodiči.

Příčinou vývojových poruch může být dědičnost, problémy během těhotenství, při porodu nebo těsně po porodu atd.

Děti s ADD a ADHD jsou povídavé, příliš aktivní, impulzivní, až agresivní. Mají problémy s udržením pozornosti při plnění zadaných úkolů. Tyto děti se dají lehce rozptýlit, dělají více věcí najednou a málokdy je dokončí.

Většina dětí, u nichž se ADHD projevuje, má problémy ve školním a sociálním prostředí. Nemá je však s učením.

Poruchy učení

Vedle vývojových poruch chování ještě odlišujeme specifické vývojové poruchy učení. Ani děti s poruchami učení nejsou méně inteligentní než ostatní, nedokážou však ve škole podávat odpovídající výkony, jsou pomalejší, potřebují více individuální péče.

Nejčastější poruchy učení:

 • Dyslexie – porucha, která způsobuje problémy při čtení
 • Dysgrafie – spočívá v obtížích v osvojování si psaní, písemný projev bývá nečitelný
 • Dysortografie – jedná se o nápadné i nesmyslné chyby plynoucí z neschopnosti aplikovat dobře osvojená pravidla v důsledku poruchy příslušných funkcí; vyskytuje se obvykle spolu s dyslexií a dysgrafií
 • Dyskalkulie – porucha schopnosti pracovat s čísly, orientovat se na číselné ose a v prostoru

Vývojové poruchy se nevyskytují izolovaně, spíše v kombinacích. Když učitel vysloví podezření na poruchu, není důvod podléhat obavám.

Právě proto, že se jedná o vývojové poruchy, je tu šance, že některé nevyvinuté funkce dozrají a při dobré péči profesionálů a trpělivosti rodičů se obtíže zmenší a problémů ubyde.

Nemoc "zlobivých" dětí patří do témat
 • Prvňáček Veronika 21.03.2013 12:02:44

  Dobrý den,
  máme doma prvňáka. Nechce se doma učit.Když přijde ze školy učení se snaží odkládat,vymlouvá se, hledá důvody proč se neučit. Na učení upřímně řečeno klid nemá - není to ani prakticky možné, máme doma ještě další dva sourozence.
  Hloupý není,učí se dobře. Při učení občas i nesoustředí. Nejdříve na něj jdu po dobrém - i v přesvědčování do učení, někdy i po zlém. Nechci mu ublížit, ale občas to nejde bez křiku.Ty komedie ohledně učení mě upřímně řečeno nebaví.
  Nevím, kdo potřebuje více pomoci, jestli já nebo syn.
  Nevím, jestli mám být tvrdá a nebo neustále s lásou opakovat to samé dokola (ani mě neposlouchá a jde si hrát) Tohle vše se děje i když je po pohádce a vyhraje si, tedy odpočine od školy. Ani tak není učení bez problémů.
  Jsem vděčná za každou radu. Mockrát děkuji.
  P.S. syn je citlivý rak.

 • Poradna Alfabet 11.08.2012 11:19:54

  Dobrý den,
  Provozujeme online poradnu, která se zaměřuje na problematiku SPUCH u dětí. Poradna funguje zdarma 24 hodin denně a najdete ji na adrese http://poradna.alfabet.cz. Mohou se na nás obrátit rodiče dětí se SPUCH, učitelé ale i další lidé, které zajímá tato problematika.

 • Alfabet 30.07.2012 11:53:55

  Dobrý den,
  Provozujeme online poradnu, která se zaměřuje na problematiku SPUCH u dětí. Poradna funguje zdarma 24 hodin denně a najdete ji na adrese http://poradna.alfabet.cz. Mohou se na nás obrátit rodiče dětí se SPUCH, učitelé ale i další lidé, které zajímá tato problematika.

 • LMD pralinka 15.07.2012 11:46:25

  Na tuto zátěž jsou potřeba hlavně pevné nervy, především ze strany matky, otec to, bohužel, velmi často nevydrží. Přitom děti s takovouto zátěží nebývají "hloupé", jen potřebují daleko více pozornosti ze strany nejbližších a jejich nezměrnou trpělivost. Mám dva syny, ten čerstvě dospělý právě absolvoval střední školu a rád by pokračoval na vysoké škole, právě on je stižen všemi formami LMD na těžší úrovni i s tím se dá v pohodě zvládnout střední škola i víc, jen takovéto dítě nesmí být neustále přesvědčováno o své nedokonalosti, naopak, když je podporováno, dokáže zázraky. Sice nikdy nebude milovat knížky a četbu, protože mu to činí problémy a to mne, která má moc ráda knížky a ČJ jako takový strašně "drtí", ale dítě za to přece nemůže, přineslo si to přece od rodičů, myslím tuto vadu.

Přidat příspěvek k tématu ???

* Povinné pole

Poruchy chování a učení patří do témat

Adresář

Diskutujte na téma Poruchy chování a učení

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku